ಯುದ್ಧವನ್ನೇ ಮಾಡದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಭಾರತ..!

ಭಾರತ ತನ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹವಾಮಾನ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಲಾಗದಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ…